Към съдържанието


Снимка

Изменение в ЗГВ


 • Please log in to reply
22 отговора на тази тема

#1 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 27 June 2011 - 19:02 PM

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
31.03.2011
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Конкретно глава IX
Редакцията на глава ІХ от закона отразява необходимостта от уреждане на любителските полети, освен полетите при практикуване на въздушните спортове/състезания/.

Предвижда се облекчен режим при кандидатстване за получаване на одобрение на организации за обучение, свидетелства за правоспособност на пилотите на леки въздухоплавателни средства, организации за поддържане на летателната годност на леките въздухоплавателни средства. Създава се задължение за юридическите лица, извършващи такава дейност, да осъществяват пряк контрол върху дейността и съответно да носят отговорност за спазване на изискванията за безопасност. Същевременно се запазва възможността за извършване на постоянен контрол от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” – състоящ се в осъществяване на периодични инспекционни проверки, като се запазва и предварителният контрол от въздухоплавателната администрация, изразяващ се в одобряване на цялостната техническа документация при кандидатстване.
Предлагат се определения за „спортни полети” и „любителски полети” в Допълнителните разпоредби на закона.

Ще се опитам да намеря точния текст. Мисля, че темата засяга всички.......

http://www.mtitc.gov...GV_21032011.doc

61.„Спортни полети” са полети, при които се демонстрират и оценяват умения запилотиране без ограничения на пространственото положение на въздухоплавателно средство на състезателен принцип или тренировки за такива демонстрации, изпълнявани от специално утвърдени за целта въздухоплавателни средства. Спортните полети включват свободните (без връзка с друго въздухоплавателно средство или земята)полети с безмоторни въздухоплавателни средства.”

62.„Любителски полет” е полет, осъществяванот пилот, който действа без възнаграждение, като командир на въздухоплавателно средство за нетърговски въздушен превоз с подходящо за целта въздухоплавателно средство с определена категория”.
 • 4

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.


#2 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 04 July 2011 - 06:22 AM

Далеч съм от мисълта да влия върху клубовете и развитието на спорта в Република България, но преди седмица публикувах проекта за изменение на ЗГВ и до момента няма никакви реакции. В част от подготвяните наредби, с които наскоро имах възможността да се запозная се подготвят "едни не много приятни неща" за някои от вас. Изменението е публикувано за обществено осъждане и кой друг, ако не летящите има най-голям интерес от това.
Моля, организирайте се.
 • 0

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.


#3 petarpetrov

petarpetrov

  Caveman

 • Shumen-XC Pilot
 • PipPipPip
 • 1624 Мнения:

Публикувано 04 July 2011 - 21:22 PM

Марко шапка ти свалям ,за ровенето и интереса .АМА КАКВО ЗНАЧИ ОРГАНИЗИРАИТЕ СЕ.АЗ по принцип съм заинтиресован ДОКОЛКО нема да ми орежат крилата :crazy_pilot: Какво значи спортни и любителски полети то ясно пояснено е.Или летиш или не летиш средно положение няма.А кои ще гарантира не комерсиалната час на полета.АЗ летя за кеф и засега това не ме засяга.Но поне аз си мисля така.Ако има кои да ни защитава това е нашата федерация.Имаме си преставетели.Така че въпроса не трябва да се задава общо Като Братя българи възтаваите. :crazy_pilot: Аз по принцип ме интересува да мога да летя.Защо требва да си усложняваме ситуацията с разни закончета. :crazy_pilot:А колкото до организацията това е клубен фОрум има си ръководство и тритири минти.По принцип аз ИСКАМ ДА ЛЕТЯ :crazy_pilot:Като съфоромник просто изразих мнение.Което за жалос малко парапланеристи го правят.
 • 2

#4 GeorgiDobrich

GeorgiDobrich

  Newbie

 • Members
 • Pip
 • 4 Мнения:

Публикувано 05 July 2011 - 20:19 PM

Пешо и аз като тебе имам подобни желания :-)
Част от поправките засягат моите и твоите, с други думи нашите желания
Тия дни прочетох поправките, ама зор ми беше да изровя тоя член 119 (май 119 беше), та с други думи незнам какво точно са променили
 • 1

#5 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 07 July 2011 - 09:04 AM

Смятам, че проблемите трябва да се обсъждат по този начин.....

БНАК, Комисията по парпланеризъм и ГД на ГВА организират "Семинар по безопасност" в гр. Сопот, Радиното училище от 18:30 часа на 09.07.2011 - събота.
1. Увод и резюме на действащите разпоредби относно полети с парапланер, лектор : Ирина Иванова –председател на УС на БНАК.
2. Опасни метеорологични явления. Действия и реакции на пилота, лектор : Николай Йотов - инструктор.
3. Безопасност на полетите с парапланер. Техники. Аеробатика, лектор: Иво Геров - инструктор.
4. Класове въздушни пространства, правила за полети в тях, лектор: Георги Йорданов, член на УС на БНАК.
5. Дискусия и въпроси от участниците.
6. Заключителни думи и обобщение.
7. „Коктейл“ с безплатна бира и мезе за участниците.
Присъствието на сертифицираните инструктори и тандемни пилоти е задължително!!!

 • 0

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.


#6 petarpetrov

petarpetrov

  Caveman

 • Shumen-XC Pilot
 • PipPipPip
 • 1624 Мнения:

Публикувано 07 July 2011 - 19:46 PM

Това предполагам е предложение.А не че вече има ответ и реакция :unsure: Не е лошо като идея аз я подкрепям :crazy_pilot: .Самолета трябва да има мотор за да може да хвърчи.
 • 0

#7 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 16 September 2011 - 04:07 AM

В опит да възобновя дискусията с червено съм добавил част от предлаганите промени.....

Глава IX
(Отм. - ДВ, бр. 85 от 1998 г.)
ВЪЗДУШЕН СПОРТ И ЛЮБИТЕЛСКИ ПОЛЕТИ

Чл. 113 - 119. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 1998 г.).

Чл. 119а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Парашутни скокове и полети със спортна цел се извършват с въздухоплавателни средства, които отговарят на изискванията за летателна годност и в зони, определени от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".
Чл. 119б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2007 г.) Подготовката на спортисти, упражняващи въздушни спортове, както и спортни полети, извън системата на Министерството на отбраната или Министерството на вътрешните работи, както и на лица, извършващи любителски полети се извършва от лица, регистрирани по Търговския закон, или лица, регистрирани като търговци по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност във въздушните спортове.
(2) Организацията за провеждане на полетите, контролът по тяхното изпълнение, препотвърждаването и подновяването на квалификацията на летателния състав и персонала по техническо обслужване, летателната годност и други, се извършва по правила, разработени от лицата по ал. 1, в съответствие с международните стандарти и одобрени от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.
Чл. 119в. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Лицата, които организират спортни мероприятия в областта на въздушните спортове, и лицата, които ги осъществяват, както и тези, които извършват любителски полети, създават условия за безопасното извършване на посочените дейности, както и за безопасността на трети лица.
Чл. 119г. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Лицата, извършващи дейности във въздушните спортове или любителски полети, застраховат местата във въздухоплавателното средство, както и авиационния персонал и отговорността си в случай на злополука - по отношение на (спортистите - заменена от) лицата на борда на въздухоплавателното средство и към трети лица.


наскоро имаше изменения в закона и промените, които ни интересуват не бяха включени....

 • 0

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.


#8 Хаджията

Хаджията

  Advanced Member

 • Shumen-XC Pilot
 • PipPipPip
 • 444 Мнения:

Публикувано 16 September 2011 - 09:50 AM

Е и...?
Какво има за дискутиране?
А и да се дискутира нещо какъв е смисъла освен чесане на езици, безсмислени изписани редове и т.н.
Закона си е закон!
 • 0

logo2.gifAPCO Aviation Ltd. SEVERIN Co.


#9 Georgi

Georgi

  Newbie

 • Members
 • Pip
 • 1 Мнения:

Публикувано 17 September 2011 - 20:11 PM

Те полицаите не знаят, че да убиеш защитено животно като делфина е противозаконно, че какво остава за любителското безмоторно летене.
 • 0

#10 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 07 October 2011 - 13:25 PM

На 6 октомври 2011 година „Проект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване“ мина на второ четене през Народното събрание. Може да очакваме, че скоро измененията ще бъдат обнародвани.
 • 0

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.


#11 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 27 October 2011 - 13:24 PM

Днешна публикация в http://www.mediapool...e'> ....</span>
Авиоклубовете ще следят полетите с малки летателни средства
12:03 | 27.10.2011 |
Държавата ще прехвърли контрола върху полетите с леки самолети, вертолети, делтапланери, парапланери, парашути, балони и др. на частни организации – предимно авиоклубове. Това предвиждат промени в Закона за гражданското въздухоплаване, предложени от транспортното министерство. След получаване на лиценз от “Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГВА) авиоклубовете ще се грижат за обучението на пилотите, регистрацията на машините и проверката на летателната годност (техническа изправност).

По този начин държавата се надява да се засили контролът особено при любителските полети с делта- и парапланери, които често се извършват от нерегистрирани летателни апарати, чиято техническа годност не е проверявана никога. Това обясни за Mediapool Михаил Захариев, главен секретар на ГВА. Дирекцията няма възможност да прави проверки навсякъде, където се събират фенове на полетите с леки летателни машини, за разлика от клубовете, които организират такива събития. Те ще следят своите членове и ще привличат любители.

ГВА ще осъществява предварителен контрол – одобряване на цялостната техническа документация при кандидатстване на авиоклубовете, както и ще извършва периодични проверки на организациите.

С новите промени ще бъде направено ясно разграничение между условията, при които ще се извършва въздухоплавателната дейност на “леката любителска авиация” и търговските операции. Така голяма част от тежките правила и процедури ще отпаднат.

Промените в закона предвиждат замяна на специалното разрешително за парашутни скокове над населени места с уведомление. Предстои да бъдат създадени и одобрени от ГВА подробни правила, гарантиращи необходимата безопасност и сигурност.

Леки самолети (до 2000 кг) ще могат да извършват полети в летателното пространство до 3000 метра без да подават летателен план, както е сега, тъй като на тази височина не летят големи самолети.
 • 0

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.


#12 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 30 October 2011 - 21:42 PM

Беше обнародван в Държавен вестник..........
http://dv.parliament...jsp?idMat=57513

брой: 81, от дата 18.10.2011 г. Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕ стр.2

Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

УКАЗ № 210

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, приет от ХLI Народно събрание на 6 октомври 2011 г. Издаден в София на 12 октомври 2011 г. Президент на републиката: Георги Първанов Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Маргарита Попова

Конкретно, което ни интересува....

§ 24. Членове 119а, 119б, 119в и 119г се отменят.
§ 25.
Създава се глава ІХ„А“ с чл. 119д – 119ж:

„Глава ІХ„А“

ПОЛЕТИ С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ

Чл. 119д. (1) Полет с нетърговска цел е всеки полет, различен от полет за извършване на търговска операция с въздухоплавателно средство, включително спортни полети, полети за теглене на безмоторен самолет, полети за изпълнение на парашутни скокове и полети за обучение, когато се извършват без заплащане.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ определя условията и реда за извършване на полетите по ал. 1.
Чл. 119е. (1) Лица, получили удостоверение от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или от оправомощено от него длъжностно лице, могат да извършват една или повече от следните дейности:
1. контрол по поддържането на летателна годност и издаване на удостоверение за преглед на летателната годност на свръхлеки въздухо-плавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел;
2. провеждане на обучение за придобиване и поддържане на квалификация на пилоти и на лицата, извършващи обучение на пилоти на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел, по програми, одобрени от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, както и издаване на удостоверение за завършено обучение;
3. контрол на лицата, извършващи обучение на пилоти на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел;
4. провеждане на обучение за придобиване и поддържане на квалификация на лицата, извършващи техническо обслужване, и на лицата, извършващи обучение на персонал за техническо обслужване на свръхлеки въздухо-плавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел, както и издаване на удостоверение за завършено обучение;
5. контрол на лицата, извършващи обучение на персонал за техническо обслужване на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел;
6. контрол по отношение на пилоти, изпълняващи полети с нетърговска цел със свръхлеки въздухоплавателни средства;
7. контрол на лицата, извършващи техническо обслужване на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел;
8. провеждане на обучение и/или контрол на лицата, упражняващи въздушни спортове, както и одобряване и контрол на лицата, извършващи обучение на спортисти, практикуващи въздушни спортове.
(2) Удостоверението по ал. 1 се издава на лице, което:
1. е регистрирано по Търговския закон или е регистрирано като търговец по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или е юридическо лице с нестопанска цел по законодателството на държава – членка на Европейския съюз;
2. е представило ръководство за дейността, одобрено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“;
3. е представило списък на ръководния персонал, одобрен от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“;
4. разполага с персонал с квалификация и опит, необходими за извършване на дейността;
5. е представило описание на система за качество и е посочило ръководител по качеството, одобрени от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя с наредба условията за доказване на съответствие на лицата по ал. 1 с изискванията и реда за издаване на удостоверение по ал. 1, както и условията и реда за извършване на дейностите по ал. 1.
(4) Главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ отказва издаването на удостоверение по ал. 1, когато кандидатът не отговаря на някое от условията по ал. 2, подробно регламентирани в наредбата по ал. 3.
(5) Лицата по ал. 1 поддържат застрахователно покритие за отговорността си за вреди, причинени във връзка с осъществяваната от тях дейност.
(6) За издаването на удостоверение по ал. 1 се събира такса в размер, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
Чл. 119ж. (1) Организирането и провеждането на спортни мероприятия в областта на въздушните спортове, както и на публични авиационни мероприятия се осъществяват при създадени условия за безопасното извършване на посочените дейности, както и за безопасността на трети лица по ред и правила, разработени от организаторите и одобрени от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
(2) Лицата, извършващи дейности във въздушните спортове и публични авиационни мероприятия, застраховат местата във въздухо-плавателното средство, както и авиационния персонал и отговорността си в случай на злополука – по отношение на трети лица.“

Сега следва да се очакват, така наречените "поднормативни актове" или наредбите.
 • 0

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.


#13 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 03 November 2011 - 17:29 PM

От страницата на ГД „ГВА" за тези, които се интересуват от новите наредби
http://caa.gateway.b...egory=18&id=745

Проект на Наредба 3 за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
Проектът на Наредба № 3 ще отмени действащата към настоящия момент Наредба № 3 от 3.01.2006 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 6 от 2006 г.).
Лице за контакт: Славко Вараджаков, Старши инспектор в отдел "Сертифициране и аеронавигационно обслужване", ГД „ГВА", тел. 029371007, e-mail: SVaradzhakov@caa.bg.
Публикувано изображение
Публикувано изображение Проект на Наредба № 3 за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване (4.4 MB)
 • 0

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.


#14 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 01 May 2012 - 07:11 AM

Вече ще има и дипломирани треньори......

НСА"Васил Левски"
СДК "Въздушни спортове"


Създава се следдипломна квалификация в НСА "Васил Левски" за обучение на треньори по парапланеризъм и делтапланеризъм.
За първи път у нас квалифицирано обучение за треньори по парапланеризъм и делтапланеризъм.
1. Защо е необходимо обучението на треньорите по парапланеризъм и делтапланеризъм?
В последните години интересът към тези два сравнително нови за страната ни спорта непрекъсното нараства. Нароиха се десетки регионални спортни клубове, които провеждат обучение по парапланеризъм и делтапланеризъм. България завоюва трайни позиции в челната десятка на световно и европейско ниво в парапланеризма.
Към момента условията за упражняване на тези два спорта се регламентират от правилата на федерация Български Национален Аероклуб, която и издава лицензи за пилоти и инструктори по парапланеризъм и делтапланеризъм.
И докато има единни правила на БНАК за издаване на лицензи, то все още няма единна методика за обучение на курсисти по парапланеризъм и делтапланеризъм и то се провежда на практика при напълно различни условия в отделните клубове. Няма и лиценз за треньори, нито отделна методика за обучение на такива, което представлява препятствие за професионалното развитие на двата спорта към момента.
В същото време българското законодателство се измени. Със Закона за физическото възпитание и спорта се прие Наредба № 25/25.10.2011г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, която предвиди, че:
- за треньор и помощник-треньор се изисква - висше образование –треньор по спорт, а
- за инструктор - средно образование и съответна професионална квалификация по даден вид спорт, придобита по Закона за професионалното образование и обучение. Инструкторът обаче има ограничени права да обучава - предимно в областта на спорт за всички и спорт в свободното време – ниво начинаещи. Той не може да обучава самостоятелно професионални спортисти.

2. Къде може да се обучават треньорите?
В Националната Спортна Академия „Васил Левски” от есенния семестър на тази година се въвежда нова следдипломна квалификация (СДК) за пилоти към Центъра за следдипломна квалификация.
Целта на СДК е:
- да подготви кадри, които могат да осъществяват треньорска дейност съобразно новите нормативни изисквания;
- да спомогне за развитието на тези два спорта като професионални спортове от международно ниво;
- да завиши стандарта на безопасност и качество на обучението;
- да популяризира още по-широко парапланеризма и делтапланеризма.
Новата СДК се създава с подкрепата на проф. д.п.н. Бисер Цолов - Ръководител на катедра „Мениджмънт на спорта” и на Центъра за следдипломна квалификация в НСА ВЛевски.

3. Кой може да кандидатства за СДК „Парапланеризъм и делтапланеризъм”?
За кандидатстване се изисква едновременно наличието на образователен и квалификационен ценз, както следва:
1. Образователен ценз- За кандидатстване се изисква придобито висше образование - степен бакалавър, като ако е придобито в НСА „В. Левски” се признават успешно издържаните изпити по общите дисциплини, приложими и към това СДК.
2. Квалификационен ценз –Кандидатите следва да са пилоти с доказани теоретични и практически умения и опит, притежаващи действащ лиценз:
- за папапланеризъм – PARA PRO 4,
- за делтапланеризъм- SAFE PRO 4.

4. Какви са условията за СДК „Парапланеризъм и делтапланеризъм”?
Времетраене на обучението – 18 месеца или 3 учебни семестъра.
Цел на обучението:
Теоретично обучение- пилотите, желаещи да бъдат треньори по парапланеризъм и делтапланеризъм да добият трайни познания по специалните дисциплини:
- аеродинамика;
- метеорология;
- въздушно право на РБ;
- безопасност/извънредни ситуации във въздуха и първа помощ при инцидент;
- конструкция и експлоатация на летателните апарати;
както и по други общи дисциплини, изучавани в НСА и приложими за тези два вида спорт.
Теоретичното обучение ще се води от квалифицирани преподаватели по съответните дисциплини.
Практическо обучение – Пилотите да придобият умения да обучават курсисти, респективно спортисти, съобразно единните стандарти за осъществяване на треньорска дейност, изучавани в НСА „Васил Левски”.
Практическото обучение ще се води от най-изявените пилоти- инструктори в страната с над 20 - годишен опит в областта.

Други условия на обучението:
Минималният брой участници е 15 души;
Таксата за обучение е приблизително 1500 лв. за целия срок на обучение, като тя ще се оформи след уточняване и на конкретния брой обучаващи се.
Краен срок за заявяване на участие- Желаещите следва да заявят желанието си да се включат в курса до 31.05.2012г.
Начало на първи семестър - Курсът стартира през септември 2012г.

Към момента на публикуването на статията тече проучване за интереса към подобно обучение. Във връзка с това очакваме вашите мнения, коментари или направо заявка за включване в СДК "Въздушни спортове"
Публикувано изображение
 • 0

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.


#15 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 01 May 2012 - 07:18 AM

Горната обява е взета от тук...

СДК "Въздушни спортове" НСА"Васил Левски" | Facebook
 • 0

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.


#16 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 09 May 2012 - 00:11 AM

Малко от европейските документи.....
http://eur-lex.europ...001:0193:BG:PDF
 • 1

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.


#17 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 02 September 2012 - 15:13 PM

Глава девета.
"А" ПОЛЕТИ С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ (НОВА - ДВ, БР. 81 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2012 Г.)

Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение

Чл. 119д. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 19.08.2012 г.)
(1) Полет с нетърговска цел е всеки полет, различен от полет за извършване на търговска операция с въздухоплавателно средство, включително спортни полети, полети за теглене на безмоторен самолет, полети за изпълнение на парашутни скокове и полети за обучение, когато се извършват без заплащане.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" определя условията и реда за извършване на полетите по ал. 1.

Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение

Чл. 119е. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 19.08.2012 г.)
(1) Лица, получили удостоверение от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или от оправомощено от него длъжностно лице, могат да извършват една или повече от следните дейности:
1. контрол по поддържането на летателна годност и издаване на удостоверение за преглед на летателната годност на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел;
2. провеждане на обучение за придобиване и поддържане на квалификация на пилоти и на лицата, извършващи обучение на пилоти на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел, по програми, одобрени от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", както и издаване на удостоверение за завършено обучение;
3. контрол на лицата, извършващи обучение на пилоти на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел;
4. провеждане на обучение за придобиване и поддържане на квалификация на лицата, извършващи техническо обслужване, и на лицата, извършващи обучение на персонал за техническо обслужване на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел, както и издаване на удостоверение за завършено обучение;
5. контрол на лицата, извършващи обучение на персонал за техническо обслужване на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел;
6. контрол по отношение на пилоти, изпълняващи полети с нетърговска цел със свръхлеки въздухоплавателни средства;
7. контрол на лицата, извършващи техническо обслужване на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел;
8. провеждане на обучение и/или контрол на лицата, упражняващи въздушни спортове, както и одобряване и контрол на лицата, извършващи обучение на спортисти, практикуващи въздушни спортове.
(2) Удостоверението по ал. 1 се издава на лице, което:
1. е регистрирано по Търговския закон или е регистрирано като търговец по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или е юридическо лице с нестопанска цел по законодателството на държава - членка на Европейския съюз; 2. е представило ръководство за дейността, одобрено от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация";
3. е представило списък на ръководния персонал, одобрен от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация";
4. разполага с персонал с квалификация и опит, необходими за извършване на дейността;
5. е представило описание на система за качество и е посочило ръководител по качеството, одобрени от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя с наредба условията за доказване на съответствие на лицата по ал. 1 с изискванията и реда за издаване на удостоверение по ал. 1, както и условията и реда за извършване на дейностите по ал. 1.
(4) Главният директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" отказва издаването на удостоверение по ал. 1, когато кандидатът не отговаря на някое от условията по ал. 2, подробно регламентирани в наредбата по ал. 3.
(5) Лицата по ал. 1 поддържат застрахователно покритие за отговорността си за вреди, причинени във връзка с осъществяваната от тях дейност.
(6) За издаването на удостоверение по ал. 1 се събира такса в размер, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение

Чл. 119ж. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 19.08.2012 г.)
(1) Организирането и провеждането на спортни мероприятия в областта на въздушните спортове, както и на публични авиационни мероприятия се осъществяват при създадени условия за безопасното извършване на посочените дейности, както и за безопасността на трети лица по ред и правила, разработени от организаторите и одобрени от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".
(2) Лицата, извършващи дейности във въздушните спортове и публични авиационни мероприятия, застраховат местата във въздухоплавателното средство, както и авиационния персонал и отговорността си в случай на злополука - по отношение на трети лица.
 • 1

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.


#18 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 16 September 2012 - 19:37 PM

От "Асоциация на сврухлеката авиация" http://bgmaa.org/ са внесли "Проект за Наредба", отнасяща се до свръхлеките апарати или "MicroLights".
Линк към Наредбата:
http://bgmaa.org/for... ... va-naredba
 • 0

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.


#19 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 16 September 2012 - 19:46 PM

Предлага се една добавка, която засяга всички летящи

ГД „ГВА” или оправомощените от нея лица, извършващи дейностите по чл.119е от ЗГВ се задължават, в едногодишен срок след влизането в сила на настоящата наредба да преиздадат или потвърдят издадените от ФАИ (Federation Aeronautique Internacional) след 2000 г. спортни лицензи на всички пилоти, постоянно пребиваващи на територията на Република България, както и разрешенията на всички лица извършвали споменатите дейности, до влизането в сила на настоящата наредба.

То малко си личи, че човекът, който я е писал няма достатъчно знания, но замисъльт е ясен....
 • 0

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.


#20 Марко Марков

Марко Марков

  Advanced Member

 • Moderators
 • PipPipPip
 • 1954 Мнения:

Публикувано 20 September 2012 - 10:47 AM

Предлага се една добавка, която засяга всички летящи

ГД „ГВА” или оправомощените от нея лица, извършващи дейностите по чл.119е от ЗГВ се задължават, в едногодишен срок след влизането в сила на настоящата наредба да преиздадат или потвърдят издадените от ФАИ (Federation Aeronautique Internacional) след 2000 г. спортни лицензи на всички пилоти, постоянно пребиваващи на територията на Република България, както и разрешенията на всички лица извършвали споменатите дейности, до влизането в сила на настоящата наредба.

То малко си личи, че човекът, който я е писал няма достатъчно знания, но замисъльт е ясен....

Интересно защо не реагирате на това. До сега с това се занимаваше БНАК. Каквото отношение да имате към него, все пак нещата са "канализирани" и се знае какво може да се очаква.
Сега по силата на наредбата, някой ще определя нови правила.....:unsure:

Призовавам към повече активност, за да си направим ние проект.
След това трябва да определим хора, които да го защитават и да "вербуваме" хора, които да лобират за него.
Иначе някой, който не е "хващал трапец" и въртял термика, ще пише, как се управлява "механизиран парашут" и ще събори всичко, градено с ентусиазъм до сега....
 • 0

Печелим я, ние нея славата,
не защото никога не сме падали,
а всеки път сме ставали,
след като са ни съборили.